13 đại cử tri của Virginia đã bỏ phiếu cho Joseph R. Biden và Kamala Harris sau khi Đại cử tri Đoàn hội họp vào thứ Hai, ngày 14 tháng 12 ăm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Đại cử tri Đoàn hội họp TẠI VIRGINIA; 13 đại cử tri của Virginia đã bỏ phiếu cho Joseph R. Biden và Kamala Harris RICHMOND, VA – 13 đại cử tri của Virginia đã nhóm họp hôm nay tại Hạ viện của Tòa nhà […]

Read More

Ngày cuối cùng để ghi danh xin bỏ phiếu khi vắng mặt cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020 trong tiểu bang Virginia là 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 và bỏ phiếu trực tiếp sớm kết thúc vào ngày 31 tháng 10

Theo nguồn tin Tiếng Việt trên trang mạng của Virginia Department of Elections. Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày cuối cùng để ghi danh xin bỏ phiếu khi vắng mặt cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020 trong tiểu bang Virginia là 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 […]

Read More

Mẫu Đơn Xin Ghi Danh Bỏ Phiếu Qua Bưu Điện của Tiểu Bang Virginia cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng 11 năm 2020

Theo nguồn tin Tiếng Việt trên trang mạng của Virginia Department of Elections. ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU VẮNG MẶT QUA THƯ Đăng ký trực tuyến để bỏ phiếu qua thư Quý vị có thể tìm thấy bản sao BẰNG GIẤY các biểu mẫu đăng ký bỏ phiếu của thư của chúng tôi trên trang Các […]

Read More