Hàng Triệu Dân Mỹ Bị Giảm Tiền Lương Tới 1,000 MK, Vì Không Gia Hạn Giảm Thuế


Theo nguồn tin của trang mạng vietbao.com

http://vietbao.com/D_1-2_2-71_4-202554_5-15_6-1_17-24873_14-2_15-2/Leave a Reply

Your email address will not be published.