Fri. May 17th, 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng của NMTrinh

Thưa Quý Đồng-hương, Thân-hữu Cố Đô Huế :

Tin dữ đi mau …Phạm Như Đà Lạc không còn nữa.
Ai cũng biết ít nhiều : có anh là cựu-bộ-trưởng Phạm Anh, chị Hồng là phu-nhân tỉnh-trưởng Tôn-thất Khiên, em là không-quân Phạm Minh Xuân/Thái-Ninh, và cố nghệ-sĩ Phạm Hữu.
Những năm tháng cùng “vui chơi” qua 3 vùng chiến-thuật với Lạc là trưởng ban 3 của Lữ Đòan 1 Nhảy Dù -đại-tá Lưỡng.
Những năm đầu “quá đã” về Tây Ninh, Trác (chồng Khánh-Ly) có sẵn đó -trọ trẹ, qua Cam-bốt thong-dong.
Rồi cao-nguyên, lội sông Đap-la chảy ngược.
Tháng Ba xuôi quân ra Huế hứng đạn pháo, cuốn theo giòng thời-sự.
Mà đêm tiệc cưới vẫn tưng-bừng, mừng vui, trong ngắn-ngủi.
Tàu lớn đã rời, ghe nhỏ cũng theo, lìa Bến Cũ.
Cầu-nguyện thuận gió xuôi buồm về Tây-trúc.
(có ai cùng chung xe đi dự tang lễ vào Thứ Bảy ? Cáo-phó bên dưới)

NMTrinh

Cao Pho Pham Nhu Da Lat (04/10/13)
Cao Pho Pham Nhu Da Lat (04/10/13)By adminVR

Leave a Reply