Kỷ Miệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Richmond


Theo nguồn tin của đài truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

http://youtu.be/bbOPvPJ2YdQLeave a Reply

Your email address will not be published.