Sat. May 18th, 2024


Theo nguồn tin của sbtndc trên trang mạng youtube.com

Bản Tin HOA THỊNH ĐỐN: Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Thống Đốc Terry McAuliffe Tiểu Bang Virginia – Richmond, VA – 11/01/2014
12/01/2014
Vạn-Lý
Hình Ảnh và Video do Destiny Nguyễn gởi về từ Thủ Phủ Richmond, VA

http://youtu.be/ylP1P_qmbycBy adminVR

Leave a Reply