Vận Động Yểm Trợ Cho Quyền Lợi Người Mỹ Gốc Đông Nam Á Tiểu Bang Virgina


Theo nguồn tin của sbtndc trên trang mạng youtube.com

Tiếp Xúc Dân Biểu Tiểu Bang Virginia Vận Động Yểm Trợ
Cho Quyền Lợi Người Mỹ Gốc Đông Nam Á Tiểu bang Virgina
16/01/2014
Destiny Nguyễn tường trình từ Thủ Phủ Richmond Virginia

http://youtu.be/fIxVj9pzfaQLeave a Reply

Your email address will not be published.