Thu. Feb 22nd, 2024


Theo nguồn tin của báo Người Việt

SOURCE: nguoi-viet.com

Virginia kỷ niệm một năm NQ J.R. 455, vinh danh VNCH và quân đội
N.N.B.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=182169&zoneid=3#.UvhZfUJdWMQBy adminVR

Leave a Reply