Wed. Apr 24th, 2024

Theo nguồn tin trên trang của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia


** TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN RICHMOND, VIRGINIA.

Từ 2:00 PM đến 5:00 PM ngày Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015,
Do Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia tổ chức.
Tại: Đài Tưởng Niệm Virginia (VA War Memorial).
621 Belvidere St.
Richmond, VA 23220
Liên lạc: Ông Châu Chương Thành, Chủ tịch.
804-852-5930
Ông Hoàng Văn Đức: 804-266-9622By adminVR

Leave a Reply