Sat. May 18th, 2024


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Hue Quang Temple


Thông báo về vấn đề đậu xe ngày đại lễ Vu Lan

Chùa Huệ Quang đang trong quá trình xây dựng nhà Sinh Hoạt, vì vậy khuôn viên chùa không đủ chổ để quý phật tử đậu xe trong những ngày lễ lớn. Để có chổ đậu xe cho quý phật tử về dự đại lể Vu Lan năm nay, Chùa mượn tạm nơi đậu xe trước tiệm Target

Địa chỉ: 9001 Staples Mill Rd, Henrico, VA 23228

Ngay trong Shopping Center Staples Mill Square, trên đường Staples Mill gần chùa (đối diện tiệm Kroger, phía sau McDonal’s).

Chúng tôi sẽ chuẩn bị 5 chiếc xe có treo cờ phật giáo, sẽ đưa đón quý phật tử vào làm lễ và đưa quý vị trở lại nơi đậu xe.

Nếu không tìm được chổ đậu xe trong khuôn viên chùa. Xin quý Phật tử hoan hỷ đến nơi đậu xe trước tiệm Target để được đưa đến chùa dự lễ.

Xin vui lòng gọi số (804)441-1563, nếu quý phật tử không thấy xe đưa rước.

Xin quý Phật tử, quý đồng hương hoan hỷ thông cảm cho sự khó khăn của chùa trong thời gian này.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


http://www.huequangtemple.com/News.aspx

By adminVR

Leave a Reply