Capitol Square Farmer’s Market

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Tuesday, September 26, 2017 What: Capitol Square Farmer’s Market When: Friday, September 29, 2017 from 11 am to 1 pm Where: Lot at corner of Grace & Governor Street, north of the Madison Building http://richmondvacitynews.blogspot.com/2017/09/capitol-square-farmers-market.html

Read More

Văn Phòng Phát Triển Kinh Doanh cho Người Thiểu Số của Thành Phố Richmond Thông Báo Hội Nghị Kinh Doanh Năm 2017 của Quý Vị

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Wednesday, September 13, 2017 Richmond’s Office of Minority Business Development Announces 2017 Procure Your Business Conference The City of Richmond, Office of Minority Business Development (OMBD) is proud to present its 2017 Procure Your Business Conference on Wednesday, October 18, 2017 from 9 a.m. to 4 […]

Read More

Richmond cần 200 Viên Chức Bầu Cử làm việc Bắt đầu trả từ $130/Ngày Cho Bầu Cử Ngày 7 Tháng 11 Năm 2017

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Monday, August 7, 2017 Help Wanted: 200 Richmond Election Officers needed to work Nov. 7 Election Day – Starting pay $130.00 WHAT – The Richmond Office of the General Registrar is looking for 200 Election Officers to serve during the upcoming election on November 7, 2017. […]

Read More

Thành Phố Richmond của Texas đã Sửa Đổi Bộ Luật Xây Dựng Bao Gồm Pháp Lịnh Yêu Cầu các Nhà Thầu Ghi Danh Kinh Doanh với Thành Phố

Theo nguồn tin Việt hay Anh trên trang mạng của richmondtx.gov Thành Phố Richmond Sửa Đổi Mã Xây Dựng Để Bao gồm Đăng ký Nhà thầu Ngày đăng: 09/07/2017 7:00 SA Richmond Texas Logo_Tagline Tại cuộc họp đặc biệt trong tuần này, Thành Phố Richmond đã thực hiện các bước để bảo vệ công dân […]

Read More