Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Hội chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng của vietrichmond.com Hội chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia – Tet Festival/ Lunar New Year 2019 of Vietnamese Community of Central Richmond, Virginia on Sunday, January 20th, 2019. LIVE streaming on Facebook Hội chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của […]

Read More

State of the City, January 31, 2019

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Friday, January 18, 2019 State of the City, January 31, 2019 If you have a need for language access accommodations such as Spanish language interpretation, a sign language interpreter, an assisted hearing device or CART services, please contact Raymond.Dark@richmondgov.com or by phone at (804) 646-7985 by […]

Read More

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành Phố Richmond ở tiểu bang Virginia và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Dr. Martin Luther King, Jr. 2019

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành Phố Richmond ở tiểu bang Virginia và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Dr. Martin Luther King, Jr. 2019 Announcements Tuesday, January 15, 2019 City Offices Closed January 21 in Observance […]

Read More