Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Hội chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của vietrichmond.com

Hội chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia – Tet Festival/ Lunar New Year 2019 of Vietnamese Community of Central Richmond, Virginia on Sunday, January 20th, 2019.
LIVE streaming on Facebook

Hội chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia – Tet Festival/ Lunar New Year 2019 of Vietnamese Community of Central Richmond, Virginia on Sunday, January 20th, 2019.

Posted by VietRichmond.com on Sunday, 20 January 2019
Picture Album
https://www.facebook.com/pg/VietRichmondcom-468847176605881/photos/?tab=album&album_id=1238141483009776

Youtube Video Clips
http://richmondvacitynews.blogspot.com/2019/01/state-of-city-january-31-2019.html