Nghị Viên Chris A. Hilbert tổ chức cuộc họp cho cử tri địa hạt 3 trong Richmond Northside vào lúc 7 giờ tối Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Wednesday, March 20, 2019 2019 Upcoming City Council District Meetings Nghị Viên Chris A. Hilbert tổ chức cuộc họp cho cử tri địa hạt 3 trong Richmond Northside vào lúc 7 giờ tối Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019 Councilman Hilbert to hold meeting […]

Read More

Chương trình việc làm hè năm 2019 cho thanh thiếu niên của Thị trưởng thành phố Richmond bắt đầu nhận đơn

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Tuesday, March 12, 2019 Mayor’s Youth Academy 2019 Summer Employment Program Accepting Applications The City of Richmond’s Office of Community Wealth Building is accepting applications for the Mayor’s Youth Academy 2019 Summer Employment Program through April 1, 2019. The Mayor’s Youth Academy is open to all […]

Read More