Theo Thông tin vào Ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc và phía tây nam Virginia không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV)

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health Theo Thông tin vào Ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc và phía tây nam Virginia không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV) Surveillance Data VDH is closely monitoring and […]

Read More

The Virginia Department of Elections Highlights Security Initiatives To Ensure Election Integrity

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections FOR IMMEDIATE RELEASE: February 27, 2020 Contact For More Information: Andrea M. Gaines (804) 864-8928 Andrea.Gaines@elections.virginia.gov THE VIRGINIA DEPARTMENT OF ELECTIONS HIGHLIGHTS SECURITY INITIATIVES TO ENSURE ELECTION INTEGRITY RICHMOND, VA — Ensuring the integrity of our elections has always been and will continue to […]

Read More

Theo Thông tin vào Ngày 26 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc và phía tây nam Virginia có hay không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV)

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Theo Thông tin vào Ngày 26 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc Virginia có hay không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV) Surveillance Data VDH is closely monitoring and investigating reports of illness potentially associated […]

Read More