Theo Thông tin vào Ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế quận Loudoun thông báo cái chết đầu tiên của một phụ nữ ở độ tuổi 70 là giáo viên của Loudoun County Public Schools

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health, Loudoun County Health Department, and Loudoun County Public Schools Theo Thông tin vào Ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế quận Loudoun thông báo cái chết đầu tiên của một phụ nữ ở độ tuổi 70 là giáo viên của […]

Read More

Theo Thông Báo vào Ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế The Peninsula Health District báo cáo 2 trường hợp tử vong do COVID-19 là 1 phụ nữ ở độ tuổi 80 và một bệnh nhân khác ở độ tuổi 60

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health & Peninsula Health District Theo Thông Báo vào Ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế The Peninsula Health District báo cáo 2 trường hợp tử vong do COVID-19 là 1 phụ nữ ở độ tuổi 80 và một bệnh nhân […]

Read More

Theo Thông Báo vào Ngày 23 tháng 3 năm 2020 của thành phố Richmond cho biết là 1 nữ sĩ quan trong Sở Cảnh sát ở độ tuổi 40 đã thử nghiệm xác định bị nhiễm vi khuẩn Corona 2019

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com & The Virginia Department of Health Theo Thông Báo vào Ngày 23 tháng 3 năm 2020 của thành phố Richmond cho biết là 1 nữ sĩ quan trong Sở Cảnh sát ở độ tuổi 40 đã thử nghiệm xác định bị nhiễm vi khuẩn Corona 2019 Nhân […]

Read More

Sở Y tế Virginia Beach thông báo vào Ngày 23 tháng 3 năm 2020 cái chết đầu tiên của một bệnh nhân ở độ 70 tuổi sau khi nhập viện đã thử nghiệm xác định bị nhiễm COVID-19 và chưa xác định nguồn gốc truyền nhiễm

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health & Virginia Beach Health District Theo Thông tin vào Ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia là Sở Y tế Virginia Beach thông báo cái chết đầu tiên của một bệnh nhân 70 tuổi sau khi nhập viện đã […]

Read More