Thành phố Richmond trong tiểu bang Virginia đang ân xá về các hình phạt cho những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 sẽ có thêm tiền phạt và tiền phạt miễn là số tiền vé ban đầu được trả trước ngày 31 tháng 8 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Thành phố Richmond đang ân xá về các hình phạt cho những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 sẽ có thêm tiền phạt và tiền phạt miễn là số tiền vé ban đầu được trả trước ngày 31 tháng 8 […]

Read More

Thống đốc Northam của tiểu bang Virginia ra lệnh tạm hoãn cuộc Tổng tuyển cử tháng Năm và tất cả các cuộc bầu cử đặc biệt dự kiến ​​vào ngày 5 tháng 5 năm 2020 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020 và chuyển cuộc bầu cử sơ bộ từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Thống đốc Northam của tiểu bang Virginia ra lệnh tạm hoãn cuộc Tổng tuyển cử tháng Năm và tất cả các cuộc bầu cử đặc biệt dự kiến ​​vào ngày 5 tháng 5 năm 2020 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020 và chuyển […]

Read More

Những con số về Đại dịch COVID-19 tính cho đến ngày 19 tháng 4 năm 2020 trong tuần qua trên trang mạng của Sở Y tế Virginia với Hiệp hội chăm sóc sức khỏe và bệnh viện Virginia vào Ngày 19 tháng 4 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health & Virginia Hospital & Healthcare Association Theo Tin trên trang mạng của Sở Y tế Virginia Bệnh do vi-rút corona 2019 (COVID-19) Báo cáo hoạt động Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Activity Report

Read More

Office of Minority Business Development của Thành phố Richmond trong tiểu bang sẽ tổ chức một loạt các hội thảo trên mạng về tài nguyên dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ nhằm cung cấp hướng dẫn cách vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện tại

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Văn phòng Phát triển Kinh doanh Dân tộc thiểu số có kế hoạch một loạt các hội thảo trực tuyến về tài nguyên dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – ngày 14 tháng 4 năm 2020 […]

Read More