Thị trưởng Stoney loan tin Thành phố Richmond sẽ thận trọng chuyển sang Giai đoạn 1 của Forward Virginia trong kế hoạch mở cửa trở lại của tiểu bang vào Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com
Thành phố Richmond thận trọng di chuyển vào Giai đoạn 1 Thứ Sáu, 29 tháng 5
Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – 27 tháng 5 năm 2020

Để được hướng dẫn chi tiết về ảnh hưởng của Giai đoạn 1 đối với các doanh nghiệp nhỏ, bấm vào đây
https://www.rvastrong.org/reopeningguidance

Vào thứ Năm, Thị trưởng Stoney tuyên bố rằng Thành phố Richmond sẽ thận trọng chuyển sang Giai đoạn 1 của Forward Virginia theo kế hoạch mở cửa trở lại của tiểu bang.

“Khi tôi nhìn vào bức tranh một cách toàn diện, được cung cấp các công cụ bổ sung theo ý của chúng tôi, các xu hướng hiện tại trong dữ liệu địa phương của chúng tôi và niềm tin của tôi vào Richmond để tìm ra nhau, tôi tin rằng Richmond có thể thận trọng chuyển sang Giai đoạn 1 vào Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 5,” ông Thị trưởng Stoney cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Trong lần trì hoãn đầu tiên mà Thành phố Richmond yêu cầu, chính quyền Stoney và Khu Y tế Thành phố Richmond đã mở rộng các nỗ lực thử nghiệm, thực hiện nỗ lực truy tìm liên lạc, đảm bảo mọi Richmonder tích cực COVID-19 sẽ có thể cách ly an toàn và an toàn với sự cô lập được hỗ trợ và ủng hộ cho một yêu cầu mặt nạ toàn tiểu bang.

Thành phố ban đầu yêu cầu mở lại Giai đoạn 1 đã sửa đổi, duy trì các hạn chế đối với các nơi thờ cúng và chăm sóc cá nhân và các dịch vụ chải chuốt, vì các cuộc tụ họp đông người và tiếp xúc cá nhân trong thời gian dài làm tăng đáng kể cơ hội lan truyền cộng đồng.

Vì thống đốc đã từ chối kế hoạch sửa đổi thành phố để mở cửa trở lại cho nên Richmond sẽ chuyển sang Giai đoạn 1 của Forward Virginia theo kế hoạch mở cửa trở lại của tiểu bang với những khuyến nghị mạnh mẽ phản ánh đề xuất sửa đổi của thị trưởng. Hướng dẫn địa phương và các liên kết hữu ích để hướng dẫn của tiểu bang có sẵn ở đây. Tiểu bang vẫn chưa cung cấp hướng dẫn về giai đoạn 2 và 3 sẽ bao gồm những gì.

Thị trưởng đã nêu chi tiết một số thực tiễn tốt nhất cho người dân và chủ doanh nghiệp để đảm bảo rằng thành phố chuyển sang Giai đoạn 1 một cách thận trọng. Các thực tiễn tốt nhất xuất hiện từ các cuộc trò chuyện giữa chính quyền Stoney và các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo đức tin và các chuyên gia y tế.

Tất cả các cư dân có khả năng về mặt y tế nên đeo khăn che mặt và mũi khi ở trong không gian công cộng. Việc đeo mặt che mặt không phủ nhận sự cần thiết của khoảng cách xã hội 6 chân.

Các cộng đồng đức tin nên tiếp tục gặp nhau hầu như nếu có thể. Nếu các cuộc gặp trực tiếp là hoàn toàn cần thiết, thị trưởng đặc biệt khuyến nghị các nhóm tín ngưỡng gặp gỡ bên ngoài trong khi thực hành cách ly xã hội nghiêm ngặt và thực thi yêu cầu che mặt.

Các cơ sở thực phẩm và đồ uống chọn cung cấp dịch vụ ngoài trời với một nửa công suất được yêu cầu yêu cầu tên và thông tin liên lạc của khách hàng quen dùng bữa cho mục đích truy tìm. Thực hành này là tự nguyện cho cả khách hàng quen và nhà hàng. Tuy nhiên, việc thu thập lượng thông tin nhỏ này cho mỗi bữa ăn tối sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hỗ trợ Khu Y tế Thành phố Richmond trong việc truy tìm và ngăn chặn dịch bệnh. Hướng dẫn về thực hành này có sẵn ở đây.

Thị trưởng đã đưa ra hai yêu cầu của tiểu bang: tiếp tục hỗ trợ thành phố mở rộng hơn nữa năng lực thử nghiệm và cung cấp đầy đủ mặt nạ và chất khử trùng tay trên toàn thành phố thủ đô.

“Nói một cách thẳng thắn, chúng tôi sẽ cần thêm sự hỗ trợ của tiểu bang để cư dân và doanh nghiệp của chúng tôi mở cửa trở lại một cách an toàn và bền vững,” ông thị trưởng lưu ý trong đơn kháng cáo. “Tôi đã đưa ra những khuyến nghị và yêu cầu của tiểu bang bởi vì, như đã là câu thần chú của tôi trong toàn bộ đại dịch này. Mở lại nên chậm và ổn định.”

“Một khi sức khỏe cộng đồng đang tron đường thì đẩy mạnh về phía trước không phải là một lựa chọn. Các quyết định phải được suy nghĩ thấu đáo và chúng phải dựa trên kiến ​​thức tập thể và tình yêu của chúng tôi đối với thành phố của chúng tôi.”

Để được hướng dẫn cập nhật về việc mở lại ở Richmond, hãy truy cập www.rvastrong.org/reopeningguidance.

Để tìm hiểu cách giúp đỡ và nhận trợ giúp, hãy truy cập www.rvastrong.org.

Để biết thông tin cập nhật về phản hồi của thành phố với COVID-19, hãy truy cập www.richmondgov.com/covid19.
City of Richmond to cautiously move into Phase 1 Friday, May 29
By Office of the Press Secretary to the Mayor – May 27, 2020

For detailed guidance on the effect of Phase 1 on small businesses, click here

On Thursday, Mayor Stoney announced that the City of Richmond will cautiously move into Phase 1 of Forward Virginia, the state’s reopening plan.

“When I look at the picture in totality, given the added tools at our disposal, the current trends in our local data and my faith in Richmonders to look out for one another, I believe that Richmond can cautiously move into Phase 1 on Friday, May 29,” said Mayor Stoney at Thursday’s press conference.

During the first delay that the City of Richmond requested, the Stoney administration and Richmond City Health District expanded testing efforts, implemented a contact tracing effort, ensured every COVID-19 positive Richmonder will be able to isolate safely and securely with supported isolation, and advocated for a statewide mask requirement.

The city initially requested a modified Phase 1 reopening that maintained restrictions on places of worship and personal care and grooming services, as mass gatherings and close personal contact for extended periods of time both significantly increase chance of community spread.

Because the governor denied the city’s modified plan for reopening, Richmond will move into Phase 1 of Forward Virginia, the state’s reopening plan, with strong recommendations reflecting the mayor’s proposed modifications. Local guidance and helpful links to state guidance are available here. The state has yet to provide guidance on what Phases 2 and 3 will include.

The mayor detailed a number of best practices for residents and business owners to ensure that the city moves into Phase 1 cautiously. The best practices emerged from conversations between the Stoney administration and members of the business community, faith leadership, and health professionals.

All residents who are medically able to should wear a face-covering that covers the mouth and nose when in public spaces. The wearing of a face covering does not negate the need for 6-foot social distancing.
Faith communities should continue to meet virtually if possible. If in-person meetings are absolutely necessary, the mayor strongly recommends faith groups meet outside while practicing strict social distancing and enforcing the face-covering requirement.
Food and drink establishments that choose to offer outdoor service at half capacity are asked to request a name and contact information of patrons who dine in for contact tracing purposes. This practice is voluntary for both patrons and restaurants. However, collecting this small amount of information for each dine-in party will go far in assisting the Richmond City Health District in tracing and containing outbreaks. Guidance on this practice is available here.

The mayor made two requests of the state: to continue to assist the city in further expanding testing capacity and in providing adequate face-coverings and hand sanitizer throughout the capital city.

“Quite frankly, we’re going to need more support from the state for our residents and our businesses to reopen safely and sustainably,” the mayor noted in his appeal. “I make these recommendations and requests of the state because, as has been my mantra this entire pandemic. Reopening should be slow and steady.”

“When public health is on the line, blindly pushing forward is not an option. Decisions must be thoughtful, and they must be based in our collective knowledge of and love for our city.”

For updated guidance on reopening in Richmond, visit www.rvastrong.org/reopeningguidance.

To learn how to help and get help, visit www.rvastrong.org.

For updates on the city’s response to COVID-19, visit www.richmondgov.com/covid19.

##
http://richmondvaannouncements.blogspot.com/2020/05/city-of-richmond-to-cautiously-move.html