Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond sẽ bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 vào Thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com

Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond để bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 Thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu năm 2020
Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond để bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 Thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu năm 2020
Ngày 29 tháng 5 năm 2020

Vào thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu, các cơ sở và văn phòng của chính quyền Thành phố Richmond sẽ bước vào Giai đoạn 1 của kế hoạch vận hành thành phố.

Lực lượng lao động của Thành phố Richmond đã hoạt động trên toàn Tiểu bang khẩn cấp, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cư dân và doanh nghiệp bất chấp khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Giai đoạn 1 phần lớn đòi hỏi phải thực hiện các dịch vụ trực tiếp hạn chế trong các cơ sở chính của thành phố.

Thành phố tiếp tục kêu gọi cư dân sử dụng các dịch vụ điện tử có sẵn. Đối với các câu hỏi về các dịch vụ thành phố có sẵn, xem danh sách cập nhật này.

Quyền truy cập công cộng ở tầng một cho các dịch vụ thanh toán đi bộ được cung cấp tại Tòa thị chính.
Xin lưu ý rằng không phải tất cả các phòng ban hoặc cơ quan trong tòa nhà City Hall sẽ được mở cho các dịch vụ đi bộ. Để biết chi tiết cụ thể của bộ phận, hãy truy cập danh sách cập nhật này.

Các cơ sở thành phố sau đây sẽ mở cửa cho công chúng theo lịch hẹn, chỉ truy cập bằng an ninh ở mỗi địa điểm:
Tòa thị chính (City Hall – ngoại trừ Văn phòng Đăng ký của Richmond và một số dịch vụ khác ở tầng một);
730 East Broad Street;
Chăm sóc và kiểm soát động vật (Animal Care and Control);
Tòa nhà hành chính Parks, Recreation and Community Facilities
Nhà máy DPU và khuôn viên ben ngoài ( external campus);
Khuôn viên bên ngoài DPW ( external campus); và
Trụ sở Cảnh sát, Cứu hỏa và Truyền thông khẩn cấp (
Richmond Police, Fire, and Emergency Communications ).
Xin lưu ý rằng không phải tất cả các phòng ban hoặc cơ quan trong mỗi tòa nhà sẽ mở cửa cho công chúng. Để biết chi tiết cụ thể của bộ phận, hãy truy cập danh sách cập nhật này.

Để sắp xếp các cuộc hẹn, cư dân nên tham khảo trang web của thành phố hoặc danh sách các dịch vụ thành phố có sẵn tại thời điểm này.

An ninh tòa nhà sẽ hỗ trợ khách hàng ở tầng một của các cơ sở để duy trì sự xa cách xã hội trong khi nhận các dịch vụ của thành phố. Tầng đầu tiên của City Hall có giới hạn công suất nghiêm ngặt. Xây dựng an ninh sẽ cho phép nhập cảnh vào các khu vực công cộng dựa trên số lượng người tìm kiếm dịch vụ.

Do hạn chế về năng lực, một số khách hàng có thể được yêu cầu đợi bên ngoài các cơ sở của thành phố cho đến khi có đủ không gian. Nhân viên thành phố sẽ làm mọi thứ có thể để đẩy nhanh thời gian chờ đợi tiềm năng và đánh giá cao sự kiên nhẫn của cộng đồng tại thời điểm này.

Che mặt là bắt buộc trong tất cả các tòa nhà chính quyền địa phương và khi tương tác với nhân viên chính phủ, theo lệnh của Thống đốc Northam.

Một số lượng hạn chế của các tấm che mặt sẽ có sẵn trong tòa thị chính cho những khách hàng không có chúng, vì nguồn cung cấp cho phép. Chúng tôi đề nghị các thành viên của công chúng mang theo tấm che mặt của riêng họ. Khăn quàng cổ, khăn quàng cổ, khăn tay đều là những tấm che mặt được chấp nhận miễn là quần áo che miệng và mũi.

Người dân được khuyến khích tiến hành kinh doanh với thành phố điện tử bất cứ khi nào có thể.

Các cơ sở và văn phòng của thành phố sẽ mở cửa cho tất cả nhân viên, mặc dù năng lực sẽ bị giảm để cho phép có khoảng cách xã hội đầy đủ. Các kế hoạch hoạt động của thành phố cung cấp cho các cấp nhân viên để đáp ứng nhu cầu dự kiến ​​cho các dịch vụ cá nhân.

Xin nhắc lại, Văn phòng Đăng ký Tổng hợp của Richmond mở cửa cho công chúng nộp đơn, bỏ phiếu kín và bỏ phiếu các vấn đề liên quan. Các cuộc hẹn không bắt buộc nhưng được khuyến khích cho các vấn đề khác ngoài bỏ phiếu trực tiếp, vì chỉ có hai người sẽ được phép vào Phòng 105 tại một thời điểm. Truy cập vào Văn phòng của Tổng đăng ký tại Phòng 105 sẽ chỉ thông qua lối vào Đường thứ chín. Truy cập để bỏ phiếu trực tiếp vắng mặt sẽ chỉ thông qua lối vào Broad Street.

Bộ Dịch vụ Xã hội sẽ vẫn đóng cửa cho công chúng. Khách hàng nên tham khảo tài liệu này để tìm hiểu cách truy cập dịch vụ tốt nhất và áp dụng cho các lợi ích.

Sau đây là danh sách các thay đổi từ quy trình vận hành hiện tại sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6:

Bộ Tài chính sẽ trực tiếp thanh toán các khoản thanh toán thuế và tiện ích của khách hàng tại Tòa thị chính. Khách hàng được khuyến khích tận dụng các phương thức thanh toán trực tuyến và không tiếp xúc, chẳng hạn như hộp thả.

Thư viện công cộng Richmond sẽ bắt đầu nhận các khoản giữ và yêu cầu không tiếp xúc bắt đầu từ ngày 3 tháng 6. Xe bán tải không tiếp xúc có sẵn từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. và thứ bảy 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều Khách hàng quen có thể trả lại các mặt hàng cho các cuốn sách ngoài trời bắt đầu từ ngày 3 tháng Sáu.

Công viên, giải trí và tiện nghi cộng đồng Văn phòng hành chính của văn phòng sẽ chỉ mở theo lịch hẹn. Các sân tennis giới hạn tại Công viên Byrd, Công viên ắc quy và Công viên Forest Hill và các sân bóng ném hạn chế tại Công viên Forest Hill và Trung tâm Cộng đồng Randolph sẽ mở cửa bắt đầu vào Thứ Bảy, 30 tháng Năm. Nhà vệ sinh công cộng và trung tâm cộng đồng vẫn đóng cửa.

Xin lưu ý rằng tất cả các công viên vẫn mở cho sử dụng giải trí. Khoảng cách xã hội trong các công viên là bắt buộc, và che mặt được khuyến khích trong các không gian bận rộn hơn, nơi việc phân chia xã hội nhất quán là thách thức.

Các cơ sở tiện ích công cộng và các trạm dịch vụ khách hàng sẽ chỉ mở cửa cho khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu.

Bộ Công trình Công cộng sẽ thực hành các biện pháp làm sạch và bảo mật nâng cao trong Tòa thị chính. Tăng cường bảo mật nhằm hạn chế tiếp xúc cá nhân gần gũi và thúc đẩy sự xa cách xã hội. Ví dụ, chỉ có lối vào Đường số 9 vào Tòa thị chính sẽ được mở để kiểm tra và phân phối các tấm che mặt, và chỉ có ba nhân viên sẽ được phép vào thang máy cùng một lúc.

Văn phòng Thủ quỹ thành phố sẽ chỉ đưa khách đến thăm. Những người muốn nhận dịch vụ công chứng nên đặt một cuộc hẹn.

Để biết danh sách các dịch vụ thành phố có sẵn, bấm vwo đây

http://richmondvaannouncements.blogspot.com/2020/03/city-services-available-during-current.html
City of Richmond offices, facilities to begin Phase 1 operations Monday, June 1
By Office of the Press Secretary to the Mayor – May 29, 2020

On Monday, June 1, the City of Richmond government facilities and offices will enter Phase 1 of the city’s operating plan.

The City of Richmond workforce has been operative throughout the State of Emergency, providing essential services to residents and businesses despite the public health crisis. Phase 1 largely entails the phasing in of limited in-person services in key city facilities.

The city continues to urge residents to use available e-services. For questions about available city services, view this updated list.

First floor public access for walk-in payment services is provided in City Hall.
Please note that not all departments or agencies in City Hall building will be open for walk-in services. For departmental specifics, visit this updated list.

The following city facilities will be open to the public by appointment, access only by security in each location:
City Hall (with the exception of the Richmond Registrar’s Office and certain other first floor services);
730 East Broad Street;
Animal Care and Control;
Parks, Recreation and Community Facilities administrative building;
DPU plants and external campus;
DPW external campus; and
Richmond Police, Fire, and Emergency Communications headquarters.
Please note that not all departments or agencies in each building will be open to the public. For departmental specifics, visit this updated list.

To schedule appointments, residents should reference the city website or this list of city services available at this time.

Building security will assist customers on the first floor of facilities to maintain social distancing while receiving city services. The first floor of City Hall has a strict capacity limit. Building security will allow entry to public areas based upon the number of persons seeking services.

As a result of capacity limitations, some customers may be asked to wait outside of city facilities until sufficient space is available. City staff will do everything possible to expedite potential wait times and appreciates the public’s patience at this time.

Face-coverings are required in all local government buildings and when interacting with government employees, as ordered by Governor Northam.

A limited number of face-coverings will be available in city hall for customers who do not have them, as supplies allow. It is strongly recommended that members of the public bring their own face coverings. Scarves, bandanas, handkerchiefs are all acceptable face coverings as long as the garment covers the mouth and nose.

Residents are encouraged to conduct business with the city electronically whenever possible.

City facilities and offices will be open to all employees, though capacity will be reduced to allow for adequate social distancing. City operational plans provide for staffing levels to meet anticipated demands for in person services.

As a reminder, the Office of the Richmond General Registrar is open to the public for candidate filing, absentee balloting and voting related matters. Appointments are not required but are encouraged for matters other than in-person absentee voting, as only two people will be allowed in Room 105 at a time. Access to the Office of the General Registrar in Room 105 will be through the Ninth Street entrance only. Access to in-person absentee voting will be through the Broad Street entrance only.

The Department of Social Services will remain closed to the public. Clients should reference this document to learn how to best access services and apply for benefits.

The following is a list of changes from current operating procedure that will go into effect June 1:

The Finance Department will take customer payments of tax and utility bills in person by walk-in at City Hall. Customers are encouraged to take advantage of online and contactless payment methods, such as drop boxes.

Richmond Public Library will begin contactless pickup of holds and requests starting June 3. Contactless pickups are available Monday through Friday, 10 a.m. to 5 p.m. and Saturday 1 p.m. to 5 p.m. Patrons may return items to the outdoor book drops starting June 3.

Parks, Recreation and Community Facilities’ administrative offices will be open by appointment only. Limited tennis courts at Byrd Park, Battery Park and Forest Hill Park and limited pickleball courts at Forest Hill Park and Randolph Community Center will be open for use starting Saturday, May 30. Public restrooms and community centers remain closed.

Please note that all parks remain open for recreational use. Social distancing in parks is required, and face-coverings are recommended in busier spaces where consistent social distancing is challenging.

The Department of Public Utilities facilities and customer service stations will be open to customers, vendors and contractors by appointment only.

The Department of Public Works will practice enhanced cleaning and security measures in City Hall. Enhanced security is intended to limit close personal contact and promote social distancing. For example, only the Ninth Street entrance to City Hall will be open in order to check for and distribute face coverings, and only three employees will be allowed in an elevator at one time.

The Office of the City Treasurer will take visitors by appointment only. Those who wish to receive notary services should make an appointment.

For a list of available city services, click here.
–>

##
http://richmondvaannouncements.blogspot.com/2020/05/city-of-richmond-offices-facilities-to_29.html