Thống đốc Northam công bố Quỹ Rebuild VA trị giá 70 triệu đô la với khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la sẽ được trao cho khoảng 7.000 doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nộp đơn ngày 10 tháng 8 năm 2020 để trang trải chi phí đủ điều kiện


Theo nguồn tin Google translation trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam

Thống đốc Northam công bố Quỹ phục hồi kinh tế VA trị giá 70 triệu đô la cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la sẽ được trao cho khoảng 7.000 ứng viên

HAMPTON TIẾNG VIỆT, Ralph Northam hôm nay đã công bố 70 triệu đô la cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động bình thường đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Khoản tài trợ sẽ được cung cấp thông qua Rebuild VA, một quỹ phục hồi kinh tế mới và khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la sẽ được trao cho khoảng 7.000 người nộp đơn để trang trải chi phí đủ điều kiện.

Rebuild VA sẽ được quản lý bởi Bộ đa dạng doanh nghiệp và nhà cung cấp (SBSD). Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận phải có vị thế tốt, có tổng doanh thu hàng năm không quá 1,5 triệu đô la và có không quá 25 nhân viên. Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện bao gồm các cơ sở thực phẩm và đồ uống, bán lẻ không cần thiết, tập thể dục và thể dục, giải trí và giải trí công cộng, dịch vụ chăm sóc cá nhân và chải chuốt cá nhân, và trại hè tư nhân và trại hè qua đêm. Các doanh nghiệp cũng phải xác nhận rằng họ chưa nhận được chương trình Bảo vệ tiền lương liên bang (PPP) hoặc các khoản vay cho vay thảm họa kinh tế (EIDL) hoặc tài trợ khác từ Đạo luật viện trợ, cứu trợ và bảo mật kinh tế (CARES) của Liên bang.

“Các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận là xương sống của nền kinh tế Virginia và là nền tảng của các cộng đồng của chúng tôi và họ đã bị tàn phá bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe đang diễn ra này, Thống đốc Northam nói . “Rebuild VA sẽ giúp giải quyết những thách thức lớn mà các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận trên Khối thịnh vượng chung của chúng ta đang phải đối mặt khi họ nỗ lực khắc phục sau đại dịch COVID-19. Bởi vì nhiều doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng ở các khu vực khó khăn và kinh tế khó khăn ở Virginia cho nên chúng tôi đang chỉ định một phần tài trợ này để đảm bảo họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết.”

SBSD đã làm việc cùng với Department of Housing and Community Development (Bộ Phát triển Nhà ở và Cộng đồng), the Virginia Tourism Corporation (Tập đoàn Du lịch Virginia), và the Virginia Economic Development Partnership (Đối tác Phát triển Kinh tế Virginia) để phát triển Rebuild VA. Các thông số cho sáng kiến ​​đã được thiết lập trong House Bill 1505 đã được sửa đổi trong phiên họp được thực hiện lại để thực hiện chương trình tài trợ cho một số doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng rõ ràng rằng sự phục hồi kinh tế COVID-19 của chúng tôi sẽ là một cuộc đua marathon chứ không phải là một cuộc đua nước rút và điều này gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi để thực hiện các điều chỉnh bất ngờ, tốn kém, từ việc nghỉ ốm để mua PPE,” Brian Ball cho biết (Bộ trưởng Thương mại và thương mại). Mục tiêu của chúng tôi là Rebuild VA sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ vốn là kế sinh nhai của nhiều gia đình ở Virginia.

Trong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của chính quyền Northam về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, một nửa số tiền của chương trình sẽ được phân phối cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện hoạt động trong các cộng đồng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Điều này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận với sự đa dạng về địa lý rộng lớn, đồng thời đảm bảo có sự đại diện đầy đủ của các doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số và phụ nữ.

“Việc tiếp cận vốn vẫn là thách thức số một đối với các doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch COVID-19,” Giám đốc SBSD Tracey G. Wiley cho biết. “Tại một thời điểm như vậy, việc cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp dễ bị tổn thương nhất. Cơ quan tự hào quản lý Rebuild VA hợp tác với các cơ quan chị em của chúng tôi trên khắp Khối thịnh vượng chung.”

Rebuild VA có thể được sử dụng cho các chi phí đủ điều kiện sau đây:

Hỗ trợ tiền lương, bao gồm nghỉ ốm, y tế hoặc nghỉ phép gia đình và các chi phí liên quan đến việc tiếp tục các lợi ích chăm sóc sức khỏe nhóm trong những thời gian nghỉ phép;
Lương nhân viên;
Thanh toán thế chấp, tiền thuê nhà, và các tiện ích;
Các khoản thanh toán gốc và lãi cho bất kỳ khoản vay kinh doanh nào từ ngân hàng quốc gia hoặc nhà nước, tổ chức tiết kiệm và cho vay, hoặc công đoàn tín dụng, đã phát sinh trước hoặc trong trường hợp khẩn cấp;
Thiết bị bảo vệ cá nhân đủ điều kiện, làm sạch và khử trùng vật liệu hoặc vốn lưu động khác cần thiết để giải quyết phản ứng COVID-19.

SBSD sẽ tổ chức một số hội thảo trên web để xem xét các yêu cầu đủ điều kiện và tài liệu cần thiết để áp dụng khi ứng dụng mở vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Một máy nhắn tin trên Rebuild VA có sẵn tại đây .

Để biết thêm thông tin về Rebuild VA, tiêu chí đủ điều kiện, chi phí được bảo hiểm và cách gửi đơn ghi danh xin vui lòng truy cập Governoror.virginia.gov/RebuildVA .

# # #
Webinars: How to Apply
The Rebuild VA grant will aid businesses whose normal operations were disrupted due to the COVID-19 pandemic. The statewide program is capitalized with $70 million dollars, which will allow for assistance for approximately 7,000 applicants. These sessions will go over the eligibility requirements and documentation needed to apply when the application opens on August 10th.
Register – July 31st 12:00 noon
Register – Aug 4th 9:00 am
https://zoom.us/webinar/register/WN_wTu6VvNaTfiQBvR71Zs2Aw
Register – Aug 4th 5:30 pm
https://zoom.us/webinar/register/WN_a5vlgr7dRhamHiYus62wQw

Frequently Asked Questions
https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/Final-Draft-Rebuild-VA-FAQ-VSBFA-July-27-2020-updated.pdf
For Immediate Release: July 27, 2020
Contacts: Office of the Governor: Alena Yarmosky, Alena.Yarmosky@governor.virginia.gov | Department of Small Business and Supplier Diversity: Tracey G. Wiley, Tracey.Jeter@sbsd.virginia.gov

Governor Northam Announces $70 Million Rebuild VA Economic Recovery Fund for Small Businesses, Nonprofits Impacted by COVID-19

Grants of up to $10,000 will be awarded to approximately 7,000 applicants

HAMPTON—Governor Ralph Northam today announced $70 million for small businesses and nonprofit organizations whose normal operations were disrupted by the COVID-19 pandemic. The funding will be made available through Rebuild VA, a new economic recovery fund, and grants of up to $10,000 will be awarded to approximately 7,000 applicants to cover eligible expenses.

Rebuild VA will be administered by the Department of Small Business and Supplier Diversity (SBSD). Businesses and nonprofits must be in good standing, have annual gross revenues of no more than $1.5 million, and have no more than 25 employees. Eligible businesses and nonprofits include food and beverage establishments, non-essential retail, exercise and fitness, entertainment and public amusement, personal care and personal grooming services, and private campground and overnight summer camps. Businesses must also certify that they have not received federal Paycheck Protection Program (PPP) or Economic Injury Disaster Loan (EIDL) funds or other funding from the federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act.

“Small businesses and nonprofits are the backbone of the Virginia economy and the bedrock of our communities, and they have been devastated by this ongoing health crisis,” said Governor Northam. “Rebuild VA will help address the vast challenges that small businesses and nonprofits across our Commonwealth are facing as they work to recover from the COVID-19 pandemic. Because many of the affected small businesses and nonprofits located in distressed and economically disadvantaged areas of Virginia, we are designating a portion of this funding to ensure they get the support they need.”

SBSD worked together with the Department of Housing and Community Development, the Virginia Tourism Corporation, and the Virginia Economic Development Partnership to develop Rebuild VA. The parameters for the initiative were established in House Bill 1505, which was amended during the reconvened session to implement a grant program for certain small businesses affected by the COVID-19 pandemic.

“It’s clear that our COVID-19 economic recovery is going to be a marathon, not a sprint, and this puts great pressure on our small businesses to make costly, unexpected adjustments, from paid sick leave to purchasing PPE,” said Secretary of Commerce and Trade Brian Ball. “It is our goal that Rebuild VA will help ease the burden on small businesses, which are the livelihood of many Virginia families.”

In an effort to accomplish the Northam administration’s objectives for diversity, equity, and inclusion, half of the program funds will be distributed to eligible small businesses and nonprofits operating in low-income and economically disadvantaged communities. This will help to meet the needs of underserved businesses and nonprofits with broad geographic diversity, while ensuring there is adequate representation of minority- and women-owned businesses.

“Access to capital remains the number one challenge for small businesses during the COVID-19 pandemic,” said SBSD Director Tracey G. Wiley. “At a time such as this, providing funding to the most vulnerable businesses—the unbanked and underserved is our primary objective. The Agency is proud to administer Rebuild VA in partnership with our sister agencies across the Commonwealth.”

Rebuild VA funding may be utilized for the following eligible expenses:

Payroll support, including paid sick, medical, or family leave, and costs related to the continuation of group health care benefits during those periods of leave;
Employee salaries;
Mortgage payments, rent, and utilities;
Principal and interest payments for any business loans from national or state-chartered banking, savings and loan institutions, or credit unions, that were incurred before or during the emergency;
Eligible personal protective equipment, cleaning and disinfecting materials, or other working capital needed to address COVID-19 response.

SBSD will hold several webinars to review eligibility requirements and documentation needed to apply when the application opens on August 10, 2020. A one-pager on Rebuild VA is available here.

For more information about Rebuild VA, eligibility criteria, covered expenses, and how to submit an application, please visit governor.virginia.gov/RebuildVA.

# # #
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/july/headline-859659-en.html