Thông báo về Xuân Tân sửu 2021 và Lễ Phật trong Ngày Tết 2021 của Chùa Huệ Quang


Theo nguồn tin trên trang facebook.com của Chùa Huệ Quang Temple – Richmond Community Activities


Kính gửi quí Phật tử đồng hương xa gần Thông báo của Thầy trù trì về Xuân Tân sửu 2021 – Lễ Phật trong Ngày Tết 2021 Chùa Huệ Quang