Mon. May 20th, 2024


Theo nguồn tin trên trang facebook.com của Chùa Huệ Quang Temple – Richmond Community Activities

D


WHAT: Vegetarian Food Menu for May 2024

WHEN: May 2024

WHERE: Hue Quang Temple, 8535 Hungary Rd, Glen Allen, VA 23060


Kính mong quý Phật tử, quý đồng hương xa gần tiếp tục ủng hộ các món chay tháng 5 của chùa🙏🙏🙏


By adminVR