Súng bị cấm trong các công viên công cộng và các cơ sở hay các tòa nhà thuộc sở hữu thành phố Richmond

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020 Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Súng bị cấm trong các cơ sở thành […]

Read More

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Richmond Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 SAMPLE Commonwealth of Virginia Sample Ballot City of Richmond Republican Party Primary […]

Read More

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở khu 4 Hạ viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Richmond Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở khu 4 Hạ viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 SAMPLE Commonwealth of Virginia Sample Ballot City of Richmond Democratic […]

Read More

Thành phố Richmond áp đặt các hạn chế đậu xe gần các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử

Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov Thành phố áp đặt các hạn chế đậu xe gần các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – ngày 22 tháng 6 năm 2020 Vé và kéo sẽ được thực thi cho các phương tiện […]

Read More