Thử nghiệm miễn phí COVID-19 trong Thành phố Richmond trường học tại MLK Middle School từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Thành phố Richmond, VA @ CityRichmondVA Sự kiện thử nghiệm cộng đồng vào ngày mai tại MLK Middle từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. cho cư dân Richmond và Henrico! Gọi 804-205-3501 để xem bạn có đủ điều kiện không. Tại thời điểm này, @RichmondCity_HD […]

Read More

Văn phòng của Richmond General Registrar sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 6 năm 2020 – từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày nghỉ – để bỏ phiếu khiếm diện khi vắng mặt trong ngày bầu cử

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Văn phòng của Richmond General Registrar sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày nghỉ để bỏ phiếu khiếm diện khi vắng mặt trong ngày bầu cử ngày 8 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020 […]

Read More

Thành phố Richmond trong tiểu bang Virginia đang ân xá về các hình phạt cho những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 sẽ có thêm tiền phạt và tiền phạt miễn là số tiền vé ban đầu được trả trước ngày 31 tháng 8 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Thành phố Richmond đang ân xá về các hình phạt cho những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 sẽ có thêm tiền phạt và tiền phạt miễn là số tiền vé ban đầu được trả trước ngày 31 tháng 8 […]

Read More

Thành phố Richmond đang cung cấp khoản vay lên tới 20.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ trong giới hạn thành phố để giúp chủ lao động trang trải chi phí lao động để giữ cho doanh nghiệp mở và trả lương cho nhân viên

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Có sẵn ứng dụng Chương trình cho vay thiên tai dành cho doanh nghiệp nhỏ Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – ngày 06 tháng 4 năm 2020 Richmond đang cung cấp khoản vay lên tới 20.000 đô la cho các doanh nghiệp […]

Read More