Lệnh giới nghiêm tại Thành phố Richmond sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 và kéo dài đến 6 giờ sáng Thứ Hai ngày 1 tháng Sáu năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Lệnh giới nghiêm tại Thành phố Richmond sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 và kéo dài đến 6 giờ sáng Thứ Hai ngày 1 tháng Sáu năm 2020 Thống đốc cấp cho chính quyền Stoney yêu cầu áp dụng lệnh […]

Read More

Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond sẽ bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 vào Thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond để bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 Thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu năm 2020 Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond để bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 Thứ Hai, ngày 1 tháng […]

Read More

Thị trưởng Stoney loan tin Thành phố Richmond sẽ thận trọng chuyển sang Giai đoạn 1 của Forward Virginia trong kế hoạch mở cửa trở lại của tiểu bang vào Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Thành phố Richmond thận trọng di chuyển vào Giai đoạn 1 Thứ Sáu, 29 tháng 5 Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – 27 tháng 5 năm 2020 Để được hướng dẫn chi tiết về ảnh hưởng của Giai đoạn 1 đối với […]

Read More

Thị trưởng Stoney loan tin Thành phố Richmond sẽ sử dụng hai tuần tới phát triển kế hoạch mở rộng thử nghiệm, tăng quyền truy cập vào nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân và giải quyết các nhu cầu của kinh doanh nhỏ trong thời gian trì hoãn mở cửa trở lại

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Văn phòng Thị trưởng Stoney xây dựng kế hoạch mở rộng thử nghiệm, tăng quyền truy cập vào nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân, giải quyết các nhu cầu của kinh doanh nhỏ trong thời gian trì hoãn mở cửa trở lại trong hai […]

Read More