Thống đốc Northam công bố Quỹ Rebuild VA trị giá 70 triệu đô la với khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la sẽ được trao cho khoảng 7.000 doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nộp đơn ngày 10 tháng 8 năm 2020 để trang trải chi phí đủ điều kiện

Theo nguồn tin Google translation trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Thống đốc Northam công bố Quỹ phục hồi kinh tế VA trị giá 70 triệu đô la cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la […]

Read More

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020 Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Văn phòng thành phố Richmond đóng cửa ngày […]

Read More

Virginia Chamber of Commerce phát hành kế hoạch “Blueprint for Getting Virginians Back to Work”

Theo nguồn tin Virginia Chamber of Commerce trên trang mạng của prnewswire.com Virginia Chamber of Commerce phát hành “”Blueprint for Getting Virginians Back to Work” Hơn 1.000 thành viên cộng đồng doanh nghiệp Virginia được khảo sát để phát triển “Kế hoạch chi tiết” về các thực tiễn và khuyến nghị tốt nhất để đảm […]

Read More

Lệnh giới nghiêm tại Thành phố Richmond sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 và kéo dài đến 6 giờ sáng Thứ Hai ngày 1 tháng Sáu năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Lệnh giới nghiêm tại Thành phố Richmond sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 và kéo dài đến 6 giờ sáng Thứ Hai ngày 1 tháng Sáu năm 2020 Thống đốc cấp cho chính quyền Stoney yêu cầu áp dụng lệnh […]

Read More