Sun. Aug 7th, 2022

Category: Press Releases

Thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 là hạn chót cho công dân của tiểu bang Virginia có đủ điều kiện bỏ phiếu Ghi Danh Bỏ Phiếu cho cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 2 tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections MẪU ĐƠN GHI DANH TIẾNG VIỆT https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/veris-voter-registration/applications/vregform_revjul17_vietnamese.pdf Ngày 14…

Thống đốc Northam công bố Quỹ Rebuild VA trị giá 70 triệu đô la với khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la sẽ được trao cho khoảng 7.000 doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nộp đơn ngày 10 tháng 8 năm 2020 để trang trải chi phí đủ điều kiện

Theo nguồn tin Google translation trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Thống đốc Northam công bố Quỹ phục…