Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Richmond Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 SAMPLE Commonwealth of Virginia Sample Ballot City of Richmond Republican Party Primary […]

Read More

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở khu 4 Hạ viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Richmond Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở khu 4 Hạ viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 SAMPLE Commonwealth of Virginia Sample Ballot City of Richmond Democratic […]

Read More

Thành phố Richmond áp đặt các hạn chế đậu xe gần các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử

Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov Thành phố áp đặt các hạn chế đậu xe gần các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – ngày 22 tháng 6 năm 2020 Vé và kéo sẽ được thực thi cho các phương tiện […]

Read More

Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond sẽ bắt đầu hoạt động trong Giai đoạn 2 vào Thứ Hai ngày 16 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond sẽ bắt đầu hoạt động trong Giai đoạn 2 vào Thứ Hai ngày 16 tháng 6 năm 2020 Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond bắt đầu hoạt động Giai đoạn Hai Thứ Hai ngày 15 […]

Read More