Đơn ghi danh cho Chương trình Tài trợ Khôi phục Doanh nghiệp sẽ được chấp nhận bắt đầu từ Thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com City of Richmond, VA Aug 12 The Business Recovery Grant Program opens for applications tomorrow. The program provides one-time grants for non-profs and businesses to reimburse costs of graffiti removal, securing commercial property and more. Check out the guidelines here: https://bit.ly/31JemLc CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHỤC HỒI […]

Read More

Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo không có liên quan về cuộc vận động bầu cử với The Center for Voter Information hay các nhóm thành phần thứ ba nào

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo không có liên quan về cuộc vận động bầu cử với The Center for Voter Information cũng như phối hợp với bất kỳ các nhóm thứ ba về các nỗ lực chiến dịch bầu cử. […]

Read More

Thống đốc Northam công bố Quỹ Rebuild VA trị giá 70 triệu đô la với khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la sẽ được trao cho khoảng 7.000 doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nộp đơn ngày 10 tháng 8 năm 2020 để trang trải chi phí đủ điều kiện

Theo nguồn tin Google translation trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Thống đốc Northam công bố Quỹ phục hồi kinh tế VA trị giá 70 triệu đô la cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la […]

Read More

Súng bị cấm trong các công viên công cộng và các cơ sở hay các tòa nhà thuộc sở hữu thành phố Richmond

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020 Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Súng bị cấm trong các cơ sở thành […]

Read More