Thị trưởng Stoney cho biết 6 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES của thành phố Richmond từ tiểu bang ẽ được tài trợ cho Chương trình Diversion Diversion và hỗ trợ cho thuê

Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov Ngày 22 tháng 6 năm 2020 Chính quyền Stoney phân bổ 6 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES để trục xuất, hỗ trợ cho thuê Ngày 22 tháng 6 năm 2020 Việc phân bổ đại diện cho 30 phần trăm tài trợ Đạo luật […]

Read More

Lệnh giới nghiêm tại Thành phố Richmond sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối Thứ Hai ngày 1 tháng 6 và kéo dài đến 6 giờ sáng Thứ Ba ngày 2 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Lệnh giới nghiêm tại Thành phố Richmond sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 5 và kéo dài đến 6 giờ sáng Thứ Ba ngày 2 tháng Sáu năm 2020 Thống đốc cấp cho chính quyền Stoney yêu cầu áp dụng lệnh […]

Read More

Theo Thông tin vào Ngày 7 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đang xét nghiệm cho 1 bệnh nhân vùng bắc Virginia có hay không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV)

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Theo Thông tin vào Ngày 7 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc Virginia có hay không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV) VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH ANNOUNCES NORTHERN REGION PATIENT UNDER INVESTIGATION TESTS NEGATIVE FOR […]

Read More