Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo không có liên quan về cuộc vận động bầu cử với The Center for Voter Information hay các nhóm thành phần thứ ba nào

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo không có liên quan về cuộc vận động bầu cử với The Center for Voter Information cũng như phối hợp với bất kỳ các nhóm thứ ba về các nỗ lực chiến dịch bầu cử. […]

Read More

Súng bị cấm trong các công viên công cộng và các cơ sở hay các tòa nhà thuộc sở hữu thành phố Richmond

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020 Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Súng bị cấm trong các cơ sở thành […]

Read More

Thành phố Richmond áp đặt các hạn chế đậu xe gần các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử

Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov Thành phố áp đặt các hạn chế đậu xe gần các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – ngày 22 tháng 6 năm 2020 Vé và kéo sẽ được thực thi cho các phương tiện […]

Read More

Thử nghiệm miễn phí COVID-19 trong Thành phố Richmond trường học tại MLK Middle School từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Thành phố Richmond, VA @ CityRichmondVA Sự kiện thử nghiệm cộng đồng vào ngày mai tại MLK Middle từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. cho cư dân Richmond và Henrico! Gọi 804-205-3501 để xem bạn có đủ điều kiện không. Tại thời điểm này, @RichmondCity_HD […]

Read More