Virtual School Students to Celebrate School Choice with ‘VAVA Rocks’ Event at the Richmond Capitol

Theo nguồn tin National School Choice Week trên trang mạng của prnewswire.com Event to feature essay contest winners, dance-off, pizza, and more RICHMOND, Va., Jan. 17, 2020 /PRNewswire/ — Virginia Virtual Academy (VAVA) students from across the state will gather in Richmond for a day of fun and surprises in celebration of National School Choice […]

Read More

Thống đốc Northam Thông Báo tình trạng khẩn cấp trước cuộc biểu tình dự kiến trên Quảng trường Capitol Square tại Richmond của tiểu bang Virginia vào thứ Hai ngày 20 tháng 1 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Thống đốc Northam ban bố tình trạng khẩn cấp trước cuộc biểu tình dự kiến trên Quảng trường Capitol Square tại Richmond của tiểu bang Virginia vào thứ Hai ngày 20 tháng 1 năm 2020 For Immediate Release: January 15, 2020 Contacts: Office of the Governor: Alena […]

Read More

Bỏ Phiếu khi vắng mặt trong Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ sẽ bắt đầu vào Thứ Năm ngày 16 tháng 1, Thứ Sáu ngày 17 tháng 1 hoặc Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections In-person absentee voting FOR MARCH 3, 2020 PRESIDENTIAL PRIMARY will begin on Thursday January 16, Friday January 17, or Saturday January 18, 2020 FOR IMMEDIATE RELEASE: January 10, 2020 Contact For More Information: Andrea M. Gaines (804) 864-8928 Andrea.Gaines@elections.virginia.gov ABSENTEE VOTING FOR MARCH 3, […]

Read More

Kết quả bầu cử ở quận Henrico trong cuộc tổng tuyển cử 2019 vào ngày 5 tháng 11 của tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Kết quả bầu cử ở quận Henrico trong cuộc tổng tuyển cử 2019 vào ngày 5 tháng 11 của tiểu bang Virginia 2019 November General Unofficial Results HENRICO COUNTY Member Senate of Virginia (009) Results by Precinct 40 precincts of 40 (100.00%) reporting Candidate […]

Read More