Mon. May 20th, 2024

Election 2017


Sample Ballot of Primary Election 2017 with Vietnamese language is only available for voters in Fairfax county.

Lá Phiếu Mẫu Bầu Cử Sơ Bộ năm 2017 của Hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ với Dân biểu của quận Fairfax.Trực tiếp/tuyến trong Facebook cuộc họp báo vào ngày hôm Thứ Ba 6-6-2017. Thông điệp bằng tiếng Anh của ứng cử viên Susan S. Platt (Cựu Tham mưu trưởng Văn phòng Thượng viện cho Phó tổng thống Joseph R. Biden) cho Phó Thống đốc trong Bầu Cử Sơ Bộ năm 2017 của Đảng Dân Chủ

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10213623334887155/

FACEBOOK LIVE STREAMING RECORDED – 06/06/17.

Trực tiếp/tuyến trong Facebook cuộc họp báo vào ngày hôm Thứ Ba 6-6-2017 Thông điệp bằng tiếng Anh của ứng cử viên Tom Perriello (Cựu Dân Biểu Hoa Kỳ – Địa Hạt 5 trong tiểu bang Virginia) cho thống đốc trong Bầu Cử Sơ Bộ năm 2017 của Đảng Dân Chủ

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10213623514571647/

FACEBOOK LIVE STREAMING RECORDED – 06/06/17.

Trực tiếp/tuyến trong Facebook cuộc họp báo vào ngày hôm Thứ Ba 6-6-2017 Thông điệp bằng tiếng Anh của ứng cử viên Ralph Northam (Phó Thống đốc) cho Thống đốc trong Bầu Cử Sơ Bộ năm 2017 của Đảng Dân Chủ

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10213633746587441/

FACEBOOK LIVE STREAMING RECORDED – 06/06/17. EDITED VERSION – 06/07/17


Lt. Governor Ralph Northam … Ralph Northam for Virginia governor- Democratic candidate for Virginia Democratic Primary election on June 13, 2017… … During an interview with the press at Fairfax County Democratic Committee (FCDC) Headquarters on Tuesday, June 6th, 2017.

Tom Perriello for Virginia governor- Democratic candidate for Virginia Democratic Primary election on June 13, 2017… … During an interview with the press at Fairfax County Democratic Committee (FCDC) Headquarters on Tuesday, June 6th, 2017.

Susan S. Platt for Lieutenant Governor of Virginia – Democratic candidate for Virginia Democratic Primary election on June 13, 2017 … During an interview with the press at Fairfax County Democratic Committee (FCDC) Headquarters on Tuesday, June 6th, 2017.