Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo bỏ phiếu sớm trực tiếp sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo bỏ phiếu sớm trực tiếp sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 7 tháng 9, 2020 NGÔI SAO BẦU CỬ TRONG CÁ NHÂN NGÀY […]

Read More

Thị trưởng Stoney thông báo Chương trình Trợ cấp ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện có thể được nộp đơn xin trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Thị trưởng Stoney ra mắt tài trợ ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận Thành phố Richmond thông báo khởi động Chương trình Trợ cấp Richmond Recovers dành cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận. […]

Read More

Đơn ghi danh cho Chương trình Tài trợ Khôi phục Doanh nghiệp sẽ được chấp nhận bắt đầu từ Thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com City of Richmond, VA Aug 12 The Business Recovery Grant Program opens for applications tomorrow. The program provides one-time grants for non-profs and businesses to reimburse costs of graffiti removal, securing commercial property and more. Check out the guidelines here: https://bit.ly/31JemLc CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHỤC HỒI […]

Read More

Sở cảnh sát Richmond thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia ra Thông Báo bắt giữ Julius Dela Cruz, Lakshmi Menon, Kyra Nguyen và Brian Quach khi buộc tội bạo loạn vào khoảng 11 giờ 50 tối Thứ Ba Ngày 11 tháng 8 năm 2020

Sở cảnh sát Richmond thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia ra Thông Báo bắt giữ Julius Dela Cruz, Lakshmi Menon, Kyra Nguyen và Brian Quach Vào khoảng 11:50 tối Thứ Sáu Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Sở cảnh sát Richmond Bốn bị cáo buộc trong Bạo loạn: Vào đêm thứ Ba, một nhóm […]

Read More