Súng bị cấm trong các công viên công cộng và các cơ sở hay các tòa nhà thuộc sở hữu thành phố Richmond

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020 Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Súng bị cấm trong các cơ sở thành […]

Read More

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020 Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Văn phòng thành phố Richmond đóng cửa ngày […]

Read More

Thị trưởng Stoney cho biết 6 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES của thành phố Richmond từ tiểu bang ẽ được tài trợ cho Chương trình Diversion Diversion và hỗ trợ cho thuê

Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov Ngày 22 tháng 6 năm 2020 Chính quyền Stoney phân bổ 6 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES để trục xuất, hỗ trợ cho thuê Ngày 22 tháng 6 năm 2020 Việc phân bổ đại diện cho 30 phần trăm tài trợ Đạo luật […]

Read More

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Richmond Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 SAMPLE Commonwealth of Virginia Sample Ballot City of Richmond Republican Party Primary […]

Read More