Văn Phòng Parks and Recreation Thành Phố Richmond Mời Coi Phim “ANNIE” Miễn Phí Tại Công Viên Battery Clay Từ 8:30 Giờ Tối Thứ Sáu Ngày 14 Tháng 8 Năm 2015

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của richmondgov.com Announcements Wednesday, August 12, 2015 Movies in the Park, Friday, August 14, 2015 Join Parks and Recreation for free, family-friendly “Movies in the Park” each Friday! Bring your refreshments, blankets and chairs and enjoy the movie! Activities begin at 8 p.m. and movies begin at […]

Read More