Thị Trưởng Thông Báo Nhận Đơn Làm Việc Trong Mùa Hè 2014 Cho Trường Dạy Chuyên Môn Của Thị Trưởng Từ Ngày 1 Tháng 3

Theo nguồn tin trên trang Facebook của thành phố Richmond Announcements Wednesday, February 26, 2014 Mayor Jones Announces Summer Employment Opportunities For 2014 Mayor’s Youth Academy The Mayor’s Youth Academy (MYA) is now accepting applications for the 2014 MYA Summer Employment programs. Launched by Mayor Jones in 2010, MYA is designed to develop Richmond’s future […]

Read More