Tue. Jul 16th, 2024

Tag: Richmond

VDOT sẽ đóng đường ở cả hai hướng của I-95 giữa Chamberlayne Avenue và Lối ra I-295 để dỡ bỏ cầu ở Quận Henrico từ 9 giờ tối cho đến 7 giờ sáng bắt đầu vào thứ Hai ngày 26 tháng 2 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2024

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của VDOT. Ngày 22 tháng 2 năm 2024 Khu Richmond: Dự kiến sẽ đóng làn đường hàng đêm trên I-95 để dỡ bỏ…