Richmond Đứng Hạng 5 Trong 10 Thành Phố Dễ Tìm Việc Nhất Trong Năm 2013

Theo nguồn tin của trang mạng careerbliss.com Theo thăm dò về các thị trường việc làm xếp hạng bởi CareerBliss cho 10 các thành phố dễ tìm việc nhất trong năm 2013 là: 5. Richmond, VA CareerBliss 2013 Best and Worst Cities to Find a Job [link=http://www.careerbliss.com/advice/careerbliss-2013-best-and-worst-cities-to-find-a-job/]http://www.careerbliss.com/advice/careerbliss-2013-best-and-worst-cities-to-find-a-job/[/link]

Read More

Văn Phòng Thành Phố Richmond Đóng Cửa Ngày 24 và 25

Theo nguồn tin của trang mạng thành phố Richmond: Announcements Friday, December 21, 2012 City Offices Closed December 24 & 25 City government offices, including City Hall, will be closed on Monday, December 24 and Tuesday, December 25 for the Christmas holiday. City offices will reopen at regular business hours on Wednesday, December 26, 2012. […]

Read More