Các Ngày Thánh Lễ Mừng Tết Giáp Ngọ 2014 Nhà Thờ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam

Theo nguồn tin trên trang của chungnhan.org 1) Tối Thứ Sáu, Mồng 1 Tết, lúc 8 giờ Tối: Cầu Bình An 2) Tối Thứ Bảy, Mồng 2 Tết, lúc 8 giờ Tối: Cầu Cho Tổ Tiên 3) Ngày Chúa Nhật, Mồng 3 Tết, GX sẽ chính thức Mừng Lễ Minh Niên Tết Đoan Ngọ: – […]

Read More