Richmond Đứng Hạng 5 Trong 10 Thành Phố Dễ Tìm Việc Nhất Trong Năm 2013

Theo nguồn tin của trang mạng careerbliss.com Theo thăm dò về các thị trường việc làm xếp hạng bởi CareerBliss cho 10 các thành phố dễ tìm việc nhất trong năm 2013 là: 5. Richmond, VA CareerBliss 2013 Best and Worst Cities to Find a Job [link=http://www.careerbliss.com/advice/careerbliss-2013-best-and-worst-cities-to-find-a-job/]http://www.careerbliss.com/advice/careerbliss-2013-best-and-worst-cities-to-find-a-job/[/link]

Read More