Sat. Feb 4th, 2023

Video Clips


Governor Terry McAuliffe answered question about voting for Hillary Clinton


Truyền hình trực tiếp/tuyến cuộc họp báo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mark Herring tiểu bang Virgina và ứng cử viên Dân chủ LuAnn Bennett cho địa hạt bầu cử 10 trong tiểu bang Virgina bằng tiếng anh vào ngày hôm Thứ Sáu 29 -7-2016

Press Conferencce of Virginia Attorney General (AG) Mark Herring and Congressional Candidate LuAnn Bennett Virginia’s 10th district (VA-10 challenger) LuAnn Bennett

Posted by Mike Tri Do on Friday, July 29, 2016

LIVE STREAMING RECORDED – Press Conferencce of Virginia Attorney General (AG) Mark Herring and Congressional Candidate LuAnn Bennett Virginia’s 10th district (VA-10 challenger) LuAnn Bennett


Truyền hình trực tiếp/tuyến cuộc họp báo của Thượng nghị sĩ Mark Warner bằng tiếng anh vào ngày hôm Thứ Hai 18 -7-2016

U.S. Senator Mark Warner Press Conference

Posted by Mike Tri Do on Monday, July 18, 2016

LIVE STREAMING RECORDED – U.S. Senator Mark Warner Press Event for New American Media Outlets Serving Virginia (Monday 7/18/16)

Governor Terry McAuliffe summarizes the recent state legislative session