Wed. Jul 17th, 2024
Cử tri ủng hộ Trump 39%, Biden 36% , Kenedy Jr. 9%, West 1% và Stein 2% tại tiểu bang Virginia theo thăm dò mới nhất của Commonwealth Poll từ trường Đại Học Virginia Commonwealth University sau cuộc tranh luận tổng thống Hoa Kỳ Đầu tiên năm 2024

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của Virginia Commonwealth University Trump dẫn trước Biden 39% – 36% theo thăm dò mới nhất khi cạnh tranh giữa 5 người trong…

Tin nhắn từ Keith Balmer trong Văn phòng bầu cử của thành phố Richmond giải quyết những thay đổi về địa điểm bỏ phiếu trong thành phố Richmond cho Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024

Theo nguồn tin Office of Elections trên trang mạng của richmond.gov Dưới đây là Thông cáo báo chí chính thức về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu cho khu…

Trước 5 giờ chiều Ngày 7 tháng 6 là Hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bỏ phiếu vắng mặt Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 18 tháng 6 năm 2024 được gửi cho Cử tri ở Virginia tại Văn phòng Ghi Danh cử tri địa phương

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections You Can Also Submit Your “Vote By Mail” Application Form By Mail, Fax, Or Email Download and complete the…