Wed. Dec 6th, 2023


Theo nguồn tin trên trang của chungnhan.org

1) Tối Thứ Sáu, Mồng 1 Tết, lúc 8 giờ Tối: Cầu Bình An

2) Tối Thứ Bảy, Mồng 2 Tết, lúc 8 giờ Tối: Cầu Cho Tổ Tiên

3) Ngày Chúa Nhật, Mồng 3 Tết, GX sẽ chính thức Mừng Lễ Minh Niên Tết Đoan Ngọ:

– Thánh Lễ 8:30AM: Lộc Xuân, Lộc Thánh, Mừng Tuổi Thọ các cụ 75 tuổi trở lên, lì xì các em nhỏ.

– Thánh Lễ 10:30AM: Lộc Xuân, Lộc Thánh, Mừng Tuổi Thọ các cụ 75 tuổi trở lên, lì xì các em nhỏ.

http://chungnhan.org/giaoxu/news/tingiaoxu/Chuong-Trinh-Thanh-Le-3-Ngay-Tet-Doan-Ngo-256/By adminVR

Leave a Reply