Fri. May 17th, 2024


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Hue Quang Temple


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN
PL.2559
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2015
Chương trình bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng.
1. Phật tử vân tập trước chánh điện
2. Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni
3. Lễ chính thức (chương trình riêng)
4. Lễ cài hoa hồng
5. Thuyết pháp
6. Thọ trai
7. Cung thí thực
8. Hoàn mãn


http://www.huequangtemple.com/News.aspx

By adminVR

Leave a Reply