Tue. Jul 16th, 2024


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Richmond Vietnamese Association


THE FREE DIABETES EDUCATION PROGRAM
January 10, 2016 By: Huyen The Category: RVA News

The Free Diabetes Education Program by the Richmond Senior Vietnamese Board in coordination with American Diabetes Association has ended on 12/26/2015. Over 6 workshops, Mr. Bedford Thaxton (Grant Coordinator – Central Virginia American Diabetes Association) & Mrs. Lisa Krieg (NP, BC-ADM) has provided for participants useful knowledge about diabetes, the serious nature and impact of the disease. In each topic of each workshop the participants raised many questions for Mr.Bedford Thaxton & Mrs. Lisa Krieg for better crification. Everyone participated the discussion actively to target all matters questioned. Overall, though held at the end of the year, most attendees were present from the first day until the end. This is a significant success for Richmond Vietnamese Senior Board.

The Richmond Vietnamese Senior Board sincerely thank Mr. Bedford Thaxton & Mrs. Lisa King and the American Diabetes Association for enthusiasm in helping to organize this program for our community and the printed materials distributed to delegates . Hopefully in the future, the American Diabetes Association and Mr. Bedford Thaxton will continue to provide additional workshops for the Vietnamese Community.

Chương trình Giáo dục về bệnh tiểu đường do Ban Cao niên Hội Người Việt Richmond phối hợp với Hiệp Hội Bệnh Tiểu đường American tổ chức đã kết thúc ngày 26/12.
Qua 6 hội thảo , TS Bedford & Bà. Lisa Krieg đã cung cấp cho những người tham gia những kiến thức hữu ích về bệnh tiểu đường , tính chất nghiêm trọng và sự tác hại của căn bệnh này . Trong từng chủ đề của mỗi hội thảo những người tham gia đã nêu lên rất nhiều câu hỏi cho Ts Bedford và Bà. Lisa Krieg để được hiểu biết rõ hơn . Tất cả mọi người đã thảo luận rất sôi nổi để tìm hiểu cho thấu suốt mọi vấn đề thắc mắc.
Nhìn chung tuy thời gian tổ chức rơi vào dịp cuối năm rất bận rộn nhưng hầu hết mọi người tham dự đều có mặt đông đủ từ ngày đầu cho đến buổi kết thúc. Đây cũng là một sự thành công không nhỏ cho Ban Cao niên Hội.
Ban Cao niên Hội chân thành cám ơn TS Bedford Thaxton & Bà. Lisa Krieg cũng như Hiệp hội Bệnh Tiểu đường American đã hết sức giúp đỡ để tổ chức chương trình giáo dục miễn phí này cho Cộng đồng Người Việt RM và đã in ấn cung cấp tài liệu để phát cho mọi người tham gia. Hy vọng trong tương lai Hiệp hội và TS. Bedford Thaxton sẽ tiếp tục cung cấp các hội thảo bổ sung cho Cộng đồng.

DiabeteProgram122615


http://richmondvietnameseassociation.org/2016/01/10/the-free-diabetes-education-program/

By adminVR

Leave a Reply