Tue. Jul 16th, 2024


Theo nguồn tin trên trang facebook.com của Chùa Huệ Quang Temple – Richmond Community Activities


Kính mời các phụ huynh và thân hữu đến tham dự chương trình văn nghệ Tết Bính Thân do các học sinh đảm trách dưới sự hướng dẫn của các thầy cô tại Trung Tâm Việt Ngữ Huệ Quang. Chương trình sẽ được thực hiện lúc 1g30 trưa ngày Chủ Nhật, 31 tháng Giêng, 2016 tại Chùa Huệ Quang.

TrungTamVietNguHueQuangHoiChoTetBinhThan2016


Please come join the students and teachers of the Hue Quang Vietnamese Language Center as we celebrate the coming New Year of the Monkey. Our Tet show will take place at 1:30pm Sunday January 31, 2016 at the Hue Quang Temple.

https://www.facebook.com/HueQuangTemple/

By adminVR

Leave a Reply