Tue. Jul 16th, 2024


Theo tin Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond


THÔNG BÁO
GIỜ CỬ HÀNH CÁC THÁNH LỄ CUỐI TUẦN
CHÚA NHẬT 7 THÁNG 2 NĂM 2016
Thánh Lễ Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Bính Thân

Kính thưa quý vị:

Giáo xứ trân trọng thông báo đến quý vị giờ cử hành các Thánh lễ cuối tuần của Chúa Nhật 7 tháng 2 năm 2016 như sau:

1 Thứ bảy ngày 6 tháng 2 Thánh lễ 8:00 PM
2 Chúa Nhật ngày 7 tháng 2 Thánh lễ 9:00 AM

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và chuyển thông tin này cho thân hữu, bằng hữu. Nguyện xin Ơn Trên luôn gìn giữ quý vị trong bình an và vui tươi, nhất là trong ngày Hội Chợ Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân của Giáo xứ.

Trân trọng,
Gx. CTTĐVN-RVA

GiaoXuCacThanhTuDaoVietnamRichmondVAChoTet2016


http://chungnhan.org/giaoxu/news/tingiaoxu/Thu-Moi-Du-Thanh-Le-Tet-Nguyen-Dan-Tiec-Mung-Xuan-Binh-Than-306/

By adminVR

Leave a Reply