Thu. Feb 22nd, 2024

Month: October 2018

Thứ Ba ngày 30 tháng 10 là Hạn chót cho các công dân ở Virginia làm đơn xin một phiếu khiếm diện được gởi qua bưu điện hay Thứ Bảy ngày 3 tháng 11 là Hạn chót bỏ phiếu khiếm diện tại văn phòng bầu cử địa phương cho cuộc bầu cử 2018 vào ngày 6 tháng 11

Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov & fairfaxcounty.gov Thứ Ba ngày 30 tháng 10 là Hạn chót cho các công dân ở Virginia làm đơn xin một phiếu…