Thu. May 16th, 2024

Month: March 2020

Sở Y tế Virginia Beach thông báo vào Ngày 23 tháng 3 năm 2020 cái chết đầu tiên của một bệnh nhân ở độ 70 tuổi sau khi nhập viện đã thử nghiệm xác định bị nhiễm COVID-19 và chưa xác định nguồn gốc truyền nhiễm

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health & Virginia Beach Health District Theo Thông tin vào Ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y…