Wed. Feb 21st, 2024

Month: April 2020

Thành phố Richmond trong tiểu bang Virginia đang ân xá về các hình phạt cho những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 sẽ có thêm tiền phạt và tiền phạt miễn là số tiền vé ban đầu được trả trước ngày 31 tháng 8 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Thành phố Richmond đang ân xá về các hình phạt cho những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày…

Thống đốc Northam của tiểu bang Virginia ra lệnh tạm hoãn cuộc Tổng tuyển cử tháng Năm và tất cả các cuộc bầu cử đặc biệt dự kiến ​​vào ngày 5 tháng 5 năm 2020 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020 và chuyển cuộc bầu cử sơ bộ từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Thống đốc Northam của tiểu bang Virginia ra lệnh tạm hoãn cuộc Tổng tuyển cử tháng Năm và tất…

Office of Minority Business Development của Thành phố Richmond trong tiểu bang sẽ tổ chức một loạt các hội thảo trên mạng về tài nguyên dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ nhằm cung cấp hướng dẫn cách vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện tại

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Văn phòng Phát triển Kinh doanh Dân tộc thiểu số có kế hoạch một loạt các hội thảo trực tuyến về tài…

Thống đốc Northam đã ký các đạo luật mới để mở rộng quyền truy cập bỏ phiếu: Ngày bầu cử trở thành một ngày lễ; cho phép bỏ phiếu sớm 45 ngày trước một cuộc bầu cử mà không cần có lý do; bãi bỏ luật yêu cầu cử tri đưa ra một ID ảnh trước khi bỏ phiếu; tự động ghi danh cử tri cho các cá nhân truy cập dịch vụ tại văn phòng của DMV hoặc trang web DMV; mở rộng các mốc thời gian bỏ phiếu khiếm diện khi vắng mặt trong ngày bầu cử của tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Ralph Northam Thống đốc Northam đã ký các đạo luật mới để mở rộng quyền truy cập bỏ phiếu:…

Những con số về Đại dịch COVID-19 Những con số về Đại dịch COVID-19 tính cho đến ngày 11 tháng 4 năm 2020 trong tuần qua trên trang mạng của Sở Y tế Virginia với Hiệp hội chăm sóc sức khỏe và bệnh viện Virginia vào Ngày 11 tháng 4 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health & Virginia Hospital & Healthcare Association Theo Tin trên trang mạng của Sở Y tế Virginia Bệnh do…

Các văn phòng của thành phố Richmond vẫn đóng cửa để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân, nhân viên và công chúng từ Thứ Hai ngày 13 tháng 4 cho đến Chủ Nhật ngày 3 tháng 5 nhưng các dịch vụ thiết yếu vẫn tiếp tục

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Các văn phòng của thành phố Richmond vẫn đóng cửa để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân,…

Thống đốc Northam của tiểu bang Virginia ra Thông Báo kế hoạch tạm hoãn cuộc Tổng tuyển cử tháng Năm và tất cả các cuộc bầu cử đặc biệt dự kiến ​​vào ngày 5 tháng 5 năm 2020 đến ngày Bầu cử Tổng quát ngày 3 tháng 11 năm 2020 và chuyển cuộc bầu cử sơ bộ từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Ralph Northam Thống đốc Northam ra Thông Báo kế hoạch tạm hoãn cuộc Tổng tuyển cử tháng Năm và…