Wed. Jul 17th, 2024

Month: August 2020

Thống đốc Northam công bố Quỹ Rebuild VA trị giá 70 triệu đô la với khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la sẽ được trao cho khoảng 7.000 doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nộp đơn ngày 10 tháng 8 năm 2020 để trang trải chi phí đủ điều kiện

Theo nguồn tin Google translation trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Thống đốc Northam công bố Quỹ phục hồi kinh tế VA trị giá 70 triệu đô la…