Wed. Jul 17th, 2024

Month: October 2020

Ngày cuối cùng để ghi danh xin bỏ phiếu khi vắng mặt cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020 trong tiểu bang Virginia là 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 và bỏ phiếu trực tiếp sớm kết thúc vào ngày 31 tháng 10

Theo nguồn tin Tiếng Việt trên trang mạng của Virginia Department of Elections. Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày cuối cùng để ghi danh xin bỏ phiếu khi vắng…