Tue. Feb 20th, 2024

Month: October 2023

Văn phòng bầu cử của thành phố Richmond Thông báo về việc đậu xe để bỏ phiếu sớm tại Trung tâm cộng đồng Hickory Hill Community Center từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào Thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2023

Theo nguồn tin Office of Elections trên trang mạng của richmond.gov Dưới đây là Thông cáo báo chí chính thức về việc đậu xe để bỏ phiếu sớm tại Trung…