Wed. Jul 17th, 2024

Month: June 2024

Tin nhắn từ Keith Balmer trong Văn phòng bầu cử của thành phố Richmond giải quyết những thay đổi về địa điểm bỏ phiếu trong thành phố Richmond cho Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024

Theo nguồn tin Office of Elections trên trang mạng của richmond.gov Dưới đây là Thông cáo báo chí chính thức về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu cho khu…

Trước 5 giờ chiều Ngày 7 tháng 6 là Hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bỏ phiếu vắng mặt Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 18 tháng 6 năm 2024 được gửi cho Cử tri ở Virginia tại Văn phòng Ghi Danh cử tri địa phương

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections You Can Also Submit Your “Vote By Mail” Application Form By Mail, Fax, Or Email Download and complete the…