Wed. Jul 17th, 2024


Theo nguồn tin Office of Elections trên trang mạng của richmond.gov

Dưới đây là Thông cáo báo chí chính thức về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu cho khu 106, 308, 409, 410, 606, 705, 810, 908 và 911 trong thành phố Richmond vào Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Văn phòng bầu cử của thành phố Richmond thông báo về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu cho khu 106, 308, 409, 410, 606, 705, 810, 908 và 911 vào Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Thông báo về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu cho khu 106, 308, 409, 410, 606, 705, 810, 908 và 911 vào Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Cử tri từ khu bầu cử 701 trước đây đã bỏ phiếu tại Trường tiểu học Woodville bây giờ sẽ bỏ phiếu tại Trường Anna Julia Cooper School (2100 North 29th Street)

Cử tri từ khu vực bầu cử 705 trước đây đã bỏ phiếu tại Nhà thờ 31st Baptist Church bây giờ sẽ bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Henry Marsh II Elementary School (813 North 28th Street)

Các cử tri từ khu bầu cử 706 trước đây đã bỏ phiếu tại Nhà thờ Calvary Methodist Church, giờ đây bỏ phiếu tại Trung tâm Cộng đồng Powhatan Community Center (5051 Northampton Street)
Office of Elections
@RVA_Votes
·
May 31
FOR IMMEDIATE RELEASE: Polling Location Changes for the June Primary. Read for more details.
https://www.rva.gov/elections/media

By adminVR