Wed. Jul 17th, 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov

3 địa điểm để quý vị có thể bỏ phiếu sớm tại City Hall và Hickory Hill Community Cente trong thành phố Richmond cho Cuộc bầu cử sơ bộ Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2024

Bỏ phiếu sớm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 tại 2 địa điểm trong thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 6 năm 2024
Cuộc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào tháng 6 sắp tới sẽ bắt đầu NGAY HÔM NAY, ngày 3 tháng 5!!!

Bỏ phiếu sớm cũng sẽ CHỈ có tại hai địa điểm vệ tinh của chúng tôi tại Tòa thị chính và Trung tâm Cộng đồng Hickory Hill vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng Sáu và Thứ Bảy, ngày 15 tháng Sáu!

Office of Elections

City of Richmond Residents!🚨

Early voting for the upcoming June Republican Primary starts TODAY, May 3rd!!!

Early voting will also be available at our two satellite locations at City Hall and Hickory Hill Community Center ONLY on Saturday, June 8th and Saturday, June 15th! 🗳️







Office of Election
2134 West Laburnum Avenue
Richmond, Virginia 23227

Hickory Hill Community Center, 3000 E Belt Blvd, Richmond, VA 23234

City of Richmond Virginia (City Hall, 900 E Broad St, Richmond, VA 23219




https://www.rva.gov/elections/media

By adminVR